A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Затурцівська громада
Волинська область, Локачинський район

Про затвердження програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Затурцівській сільській раді на 2018-2020 роки

Дата: 02.10.2018 15:38
Кількість переглядів: 265

УКРАЇНА

ЗАТУРЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ЛОКАЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

РІШЕННЯ

 

     від 02 березня  2018 року  № 19/7  

 

Про затвердження програми

захисту населення і територій

від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру в Затурцівській

сільській раді на 2018-2020 роки

 

 

 

 

         Керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Затурцівській сільській раді на 2018-2020 роки (Цивільний захист 2018-2020 роки)

 

 1. Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію з питань земельних відносин охорони навколишнього середовища, законності та правопорядку.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 В.А.Патійчук

 

 

 

 

 

 

Затверджено
Рішення сесії

Затурцівської сільської ради
№ 19/7 від 02.03.2018 року

 ПРОГРАМА

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Затурцівській сільській раді на 2018-2020 роки (Цивільний захист 2018-2020 роки)

 

І. Паспорт Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Затурцівській сільській раді

 на 2018-2020 роки.

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Затурцівська сільська рада

2

Розробник Програми

Затурцівська сільська рада, Районний сектор Управління ДСНС України в області

3

Відповідальний виконавець Програми

Затурцівська сільська рада, підприємства, установи, організації

4

Учасники Програми

Затурцівська сільська рада, районний сектор УДСНС України в області, підприємства, установи, організації

5

Терміни реалізації Програми

2018-2020 роки

6

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Затурцівської сільської ради, інші джерел

7

Основні джерела фінансування Програми

Кошти бюджету сільської ради та кошти інших джерел, не заборонених законодавством

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки спрямована на реалізацію в  сільській раді  державної політики у сфері захисту населення і територій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) тощо.

Аналіз природних процесів за минулі роки свідчить, що в ОТГ мають місце екстремальні метеорологічні явища (сильні вітри, град, зливи, повені, обледеніння ліній електропередач), які можуть спричинити надзвичайні ситуації місцевого рівня. В окремих випадках вони набувають масштабного характеру і завдають значних збитків господарству, населенню та ОТГ в цілому. Крім того, є низка факторів, які сприяють виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру. До них належать: недотримання правил пожежної безпеки і техніки безпеки на виробництві та в побуті, недостатнє матеріально-технічне забезпечення та впровадження заходів щодо запобігання небезпечним техногенним явищам, незадовільний стан внутрішньогосподарських меліоративних каналів та споруд, який перебуває у вкрай занедбаному стані і потребує відновлення, тощо.

Окрім цього, протягом останніх 5 років на території ОТГ виникло 25 пожеж, внаслідок яких загинула 1 людина, матеріальні збитки становлять 1,13 млн. грн.

Частина  населених пунктів ОТГ знаходиться на значній відстані (до 20­–30 км) від місць розташування основних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України, у зв’язку з чим час їх прибуття до місця пожежі може становити до 30-40 хв. Тому вагому роль у забезпеченні пожежної безпеки на території ОТГ відіграє наявність боєздатних підрозділів місцевої пожежної охорони (далі – МПО). Залучення підрозділів МПО значно сприяє зменшенню негативних наслідків від цих пожеж, не дає змоги розповсюджуватись пожежам на початковій стадії та дозволяє мінімізувати матеріальні збитки, завдані ними.

На водних об’єктах ОТГ  протягом 2013-2017 років  загинуло  3людей. З огляду на кількість нещасних випадків на водних об’єктах ОТГ ефективність діяльності системи забезпечення безпеки людей на водних об’єктах та відповідних служб у сфері здійснення запобіжних та профілактичних заходів не в повній мірі відповідає вимогам сьогодення. Зазначені обставини визначають необхідність відпрацювання нових підходів у сфері запобігання загибелі людей на водних об’єктах, запровадження в області попереджувальних заходів шляхом розроблення і реалізації відповідних завдань.

Також залишається невирішеним питання щодо укриття населення та працівників у захисних спорудах цивільного захисту, більшість з яких за останні 20 років не ремонтувались та не відновлювались через постійний брак коштів в бюджетах всіх рівнів. Проаналізувавши стан захисних споруд ОТГ, можна сказати, що наявні захисні споруди не готові до укриття населення в мирний та військовий час.

Одним з головних і невід’ємних елементів захисту держави є забезпечення охорони та оборони об’єктів інфраструктури та потенційно небезпечних об’єктів, розташованих на території ОТГ, створення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території ОТГ у мирний час та особливий період, створюються місцеві матеріально-технічні резерви. Якщо проаналізувати стан накопичення матеріального резерву, то реальні запаси матеріальних цінностей відсутні.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є вирішення комплексу завдань для попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру (зниження рівня негативного впливу) на території ОТГ, забезпечення відповідного рівня  готовності управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах безпеки окремої людини,  суспільства  та  довкілля.

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити  відповідний  комплекс  завдань, напрямки реалізації яких є складовими відповідних  заходів,  а саме:

 • попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій),  підвищення рівня ефективності управління,  подальшого розвитку і вдосконалення сил, засобів та  оперативного реагування щодо ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій (подій), а також надання належної допомоги  населенню;
 • утримання та технічне переоснащення захисних споруд цивільного захисту;
 • розвиток систем зв’язку, оповіщення та інформатизації з питань попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій);
 • створення матеріальних резервів для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій);
 • забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації (події)  техногенного та природного характеру;
 • забезпечення  сучасного рівня  пожежної та техногенної безпеки;
 • попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об’єктах;
 • утримання та розвиток МПО;

 

ІV. Обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів бюджету Затурцівської ОТГ, а також інших не заборонених законодавством джерел протягом трьох років.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми  здійснюється за рахунок бюджету Затурцівської ОТГ та становить:

2018

2019

2020

200000 грн.

250000 грн.

250000 грн.

 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету Затурцівської ОТГ на відповідний рік.

Ресурсне забезпечення Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 - 2020 роки наведене.

 

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники

В результаті виконання Програми прогнозується значне підвищення рівня функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок. Внаслідок цього будуть створені позитивні умови щодо  реалізації в області державної політики у сферах діяльності, які спрямовані на максимально можливе, системне та економічно обґрунтоване зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій (подій) та їх наслідків на населення, об'єкти господарювання та довкілля:

 • зменшення збитків від наслідків надзвичайних ситуацій;
 • реалізація запланованого комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного походження сприятиме зменшенню  їх кількості на території області, зменшенню бюджетних витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій (подій) та зменшенню  втрат населення;
 • реалізація передбачених Програмою заходів, спрямованих на  розвиток та вдосконалення сил реагування, сприятиме розширенню діапазону дій аварійно-рятувальних підрозділів (команд), підвищенню оперативності та ефективності проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, наслідком чого має стати зменшення втрат від надзвичайних ситуацій (подій);
 • виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити населення, яке потрапляє у зону небезпеки, засобами радіаційного та хімічного захисту, що дозволить суттєво підвищити рівень безпеки та захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів.

Ефективність системного регулювання безпекою доведена позитивним досвідом розвинених країн Європи, в яких вже протягом тривалого часу впроваджуються превентивні заходи, що значно зменшило кількість надзвичайних ситуацій (подій) техногенного походження та зменшило втрати від надзвичайних ситуацій природного характеру.

Реалізація заходів Програми дасть змогу використати науковий, технічний та організаційний досвід з метою значного підвищення рівня практичного запровадження в області Єдиної державної системи попередження  виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру (зниження рівня негативного впливу),  готовності сил і засобів до реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню з ліквідації  наслідків в інтересах безпеки окремої людини, суспільства  та довкілля.

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на постійну комісію з питань  планування бюджету, фінансів, розвитку інфраструктури та управління майном комунальної власності.

 

 

 

 

Сільський     голова                                                В.А.Патійчук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь