Затурцівська громада
Володимирський район Волинська область

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перейменування, реорганізації закладів загальної середньої освіти на території Затурцівської сільської ради

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перейменування, реорганізації  закладів загальної середньої освіти на території Затурцівської сільської ради

 

1.Найменування організатора громадського обговорення -  Затурцівська сільська рада.

 

2.Мета: врахування думки жителів Затурцівської громади щодо перейменування ЗЗСО, реорганізації ЗЗСО у філії опорного закладу загальної середньої освіти «Опорний ліцей ім.В.К.Липинського», реорганізації ЗЗСО І-ІІ ст. с.Озютичі в початкову школу-філію, перспективного плану реорганізації ЗЗСО з І-ІІІ ст. у гімназії.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проектів Плану реалізації стратегічних цілей розвитку освіти Затурцівської сільської ради на 2021-2024 роки, перспективної, оптимальної, спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Затурцівської сільської ради на 2021-2024 роки.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», до Закону України “Про повну загальну середню освіту” від 18 березня 2020 року, не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни “початкова школа”, “гімназія”, “ліцей”. Зокрема Стаття 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

  1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
  2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
  3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

• Закон України «Про освіту» (ст. 25)

«Засновник закладу освіти зобов’язаний:

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти».

Конституція України (ст. 143)

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26)

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

 Станом на сьогодні на території Затурцівської сільської ради функціонують 10 ЗЗСО, з них: п’ять шкіл І-ІІ ступенів, п’ять шкіл І-ІІІ ступенів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена  на заробітну плату педагогічних працівників.  

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Затурцівської сільської ради становить біля 36 тисяч грн. на рік. Кількість учнів на одного вчителя складає 5 дітей.

  Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 1015 учнів. Значна видаткова частина бюджету Затурцівської  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Саме тому, за критерієм спроможності освітньої мережі, серед 54 громад Волинської області Затурцівська освітня мережа займає 52 місце, з дефіцитом з розрахунку в 1,2. Цифра сформована на основі аналізу ФНК та РНК у порівнянні 1-4 класи, 5-9 класи та 10-11 класи, саме в старшій школі індекс спроможності є найнижчим. Розпорядник коштів (гуманітарний відділ Затурцівської сільської ради), керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці. Відповідно до розрахунку кількість ставок за формулою повинна становити 146,7 по нормативу, а фактична кількість – 189,31. Різниця у ставках складає 42,6, в перерахунку на кошти це 468,710 грн. заробітної плати, що в перспективі могли б стати коштами залишків освітньої субвенції, які можна використати на зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО, а саме: придбання шкільних автобусів, підручників та посібників, оснащення навчальних кабінетів, заходи, пов’язані з забезпеченням пожежної безпеки, будівництво нових туалетних приміщень, тощо. Проте надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування в такому випадку буде виділено з коштів Затурцівської сільської ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування проектів тощо.

Створення об'єднаної  громади надало жителям наших сіл широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.
Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Затурцівської сільської ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

  1. Відповідно до вищеперерахованих Постанов та Законів провести переоформлення найменувань закладів освіти, засновником яких є Затурцівська сільська рада, наступним чином:

- ЗОШ І-ІІ ступенів с.Губин перейменувати у гімназію з 1 серпня 2021 року;

-ЗОШ І-ІІІ спупенів сіл Холопичі, Шельвів, Маньків та Холопичі реорганізувати у гімназії з 1 серпня 2021 року;

Або ж

- ліцеї сіл Холопичі, Маньків, Павловичі, Шельвів реорганізувати у гімназії з 1 серпня 2022 року або з 01 серпня 2023 року.

2.Про перспективу реорганізації закладу освіти «Загальносвітня школа І-ІІ ступеня с. Озютичі в початкову школу І ступеня та визнання її філією шляхом приєднання до опорного закладу ЗЗСО «Опорний ліцей імені В.К.Липинського» села Затурці.

3.Про перспективу реорганізації у гімназії-філії ЗЗСО «Опорний ліцей ім.В.К.Липинського» села Затурці шкіл, що розташовані на території Затурцівської сільської ради, а саме:

  • ЗОШ І-ІІ ступеня села Зубильне;
  • ЗОШ І-ІІ ступеня села Великий Окорськ;
  •  ЗОШ І-ІІ ступеня Кисилин;

Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з продовженням дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою с.Затурці, вул. Липинського, 66.  Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО:

• конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим

столом, зборів, зустрічей з громадськістю за окремим планом, поданим директорами шкіл;

• теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних

консультацій.» (п. 13 Порядок № 996)

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Затурцівської  сільської ради .

6. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення, Затурцівська сільська рада, с. Затурці, вул. Липинського, 66.

7. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Бощук Володимир Михайлович – заступник голови Затурцівської сільської ради. Контактна особа – Нерода Оксана В’ячеславівна тел.0979630960

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Затурцівської сільської ради.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

1

Якісна та доступна освіта

План прогнозованої мережі закладів загальної середньої освіти Затурцівської сільської ради

 

 

 

1

2

Якісна та доступна освіта

Ефективний розподіл фінансового ресурсу

Оптимізація прогнозованої мережі закладів загальної середньої освіти

Дотримання нормативу вартості навчання на одну дитину

Фінансовий відділ Затурцівської с р, Гуманітарний відділ Затурцівської с р

Централізована бухгалтерія гуманітарного відділу Затурцівської с р

До 01 червня 2021 року

Затвердження перспективної мережі закладів загальної середньої освіти громади.

Формування ефективної та оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти

До 01 вересня 2021 року

Створення одного опорного закладу«Опорний ліцей ім.В.К.Липинського»

2

3

Ефективний розподіл фінансового ресурсу

Сучасне навчальне обладнання (кабінети природничо-математичного профілю, мультимедійні засоби навчання

Спрямування коштів для створення матеріальної бази «Опорного ліцею ім.В.К.Липинського» та створених ліцеїв, гімназій

Фінансовий відділ Затурцівської с р, Гуманітарний відділ Затурцівської с р,

Централізована бухгалтерія гуманітарного відділу Затурцівської с р.

До 20 серпня 2024 року

Середня наповнюваність класів –  14 осіб

Приведення фактичної наповнюваності класів до розрахункової

Забезпечення підвищення якості освіти, шляхом використання інтерактивних технологій

До 01 вересня 2023 року

Проведення ремонтних робіт приміщень ззсо

Створення матеріально-технічної бази для здобуття повної загальної середньої освіти

3

4

Сучасне навчальне обладнання (кабінети природничо-математичного профілю, мультимедійні засоби навчання,)

Інвестиційний компонент (ремонтні роботи, енергоефективність швидкісний Інтернет, бібліотечний фонд)

Забезпечення підвищення якості освіти, шляхом використання інтерактивних технологій

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

Фінансовий відділ Затурцівської с р, Гуманітарний відділ Затурцівської с р,

Централізована бухгалтерія гуманітарного відділу Затурцівської с р.

До 1 вересня 2024 року

55 % закладів загальної середньої освіти мають сучасні навчальні кабінети природничо-математичних дисциплін

Оснащення навчальних кабінетів мультимедійними засобами навчання,

До 01 червня 2024 року

Закупівля/ надання в оренду сучасного обладнання ззсо

 

5

Удосконалення освітньої інфраструктури

Створення належних умов для організації харчування

Фінансовий відділ Затурцівської с р, Гуманітарний відділ Затурцівської с р,

Централізована бухгалтерія гуманітарного відділу Затурцівської с р.

До 1 вересня 2024 року

Стовідсоткове виконання ремонтних робіт (у межах наявних коштів) підключення шкіл до високошвидкісного Інтернету; забезпечення підручниками здобувачів освіти

Проведення будівельних робіт, підключення до високошвидкісного Інтернету закладів загальної середньої освіти, забезпечення закладів освіти підручниками, облаштування внутрішніми туалетами Холопичівського, Губинського, Павловичівського ЗО

     

Фінансовий відділ Затурцівської с р, Гуманітарний відділ Затурцівської с р,

Централізована бухгалтерія гуманітарного відділу Затурцівської с р

До 31 грудня 2021 року

Запровадження системи НАССР в закладах освіти

Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів, що надають повну загальну середню освіту

7

Удосконалення змісту освіти

Впровадження нових навчальних програм, упровадження профільного навчання 

Гуманітарний відділ Затурцівської с р,

Постійно

Стовідсоткова реалізація програм, визначених пілотними проектами. Підвищення відсотка результативності ЗНО (не менше 170 балів) серед випускників сільських шкіл

Впровадження в освітній процес закладів освіти новітніх технологій та ефективних методик, спрямування на використання цифрових технологій керівництвом, педагогічними працівниками закладу освіти, батьками та здобувачами освіти. Організація курсової підготовки до ЗНО для випускників шкіл, які проживають у сільській місцевості 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь