Затурцівська сільська рада https://zaturcivska-gromada.gov.ua
Володимирський район Волинська область

ДПТ за межами населених пунктів у межах Затурцівської сільської ради Володимирського району Волинської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

Дата: 26.01.2024 10:08
Кількість переглядів: 65

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

проекту ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ У МЕЖАХ ЗАТУРЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОЛОДИМИРСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ, БУДІВНИЦТВА, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Замовник:  Затурцівська сільська рада Володимирського району Волинської області, Поштова адреса: Волинська обл., Володимирський р-н, с. Затурці, вул. Липинського, буд. 66, Код ЄДРПОУ: 04332087, КОАТУУ: 0722482401, тел.: 03374-97446, сайт: https://zaturcivska-gromada.gov.ua/

 

Вид та основні цілі документу державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території (ДПТ) – містобудівна документація місцевого рівня, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Підставою для розробки містобудівної документації «Детальний план території за межами населених пунктів у межах Затурцівської сільської ради Володимирського району Волинської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» є Рішення Затурцівської сілської ради Володимирського району Волинської області №43/24 від 21.11.2023 року «Про розробку детального плану території».

Мета стратегічної екологічної оцінки детального плану території полягає в необхідності оцінювання наслідків виконання документів державного планування, сприянні сталому розвитку шляхом забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також в інтегруванні екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

На сьогодні у Волинській області є потреба розвитку інфраструктури, в тому числі впровадження ефективних систем електропостачання з відновлювальних джерел енергії.

Розвиток вітроенергетики відкриває нові економічні й соціальні перспективи для регіону. Будівництво вітроелектростанції нового типу може поліпшити ситуацію з енергопостачанням, створить нові робочі місця.

Детальний план території має зв’язки та узгоджується з іншими  документами державного планування, а саме:

 • генеральна схема планування території України;
 • Схема планування території Волинської області;
 • Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року;
 • Схеми планування окремої частини Локачинського району Волинської області;
 • державний гео кадастр;
 • техніко-економічна ефективність планувальних рішень;
 • рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості;
 • санітарні та пожежні розриви між будівлями;
 • технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно з ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

У проекті вирішені: функціонально-планувальна організація території, організація руху транспорту та пішоходів; інженерна підготовка і вертикальне планування території; інженерне обладнання території.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності  або  об’єктів,  щодо  яких  законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення  місцезнаходження, розміру, потужності  або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

На подальших стадіях проектування (стадія «Робочий проект») відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» необхідно визначити доцільність здійснення оцінки впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про впровадження планової діяльності, що визначена частиною другою та третьою статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» обов’язково до прийняття рішення про провадження  діяльності відповідно до переліку категорій планової діяльності, що підлягають проведенню процедури ОВД

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:       будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначним.

Під час будівництва основним впливом на атмосферу є її запилення та забруднення викидами автотранспорту. Під час будівництва ВЕС сумарні викиди від транспорту, будівельних машин і зварювальних апаратів не перевищують фон, що створюється при проведенні сільськогосподарських робіт або звичайному русі автотранспорту по існуючій дорожній мережі.

Оскільки дорожній рух на під'їзній дорозі буде низькоінтенсивним, фактор ризику ДТП низький.

б)        для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути,

у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

Альтернатива 1: 

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проектних рішень детального плану території.

Альтернатива 2: 

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проектних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку. 

Альтернатива 3: 

Технічні та/або територіальні альтернативні рішення проектування  певних територій/об’єктів, розвиток яких передбачений проектними  рішеннями містобудівної документації.  

Зрештою, кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане  формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації  проекту даної містобудівної документації з урахуванням державних,  громадських та приватних інтересів та, головне, - забезпечення екологічної  безпеки території проектування та навколишніх земель. 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). 

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

-  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Волинській області, екологічному паспорті Волинської області, екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Волинській області тощо; 

- враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проектування подається запит до Центральної  геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проектування території проектування;  

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проектування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проектних рішень детального плану території. 

При цьому будуть використані такі методи: 

- історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку  об’єктів території проектування у хронологічній послідовності;

- таксономічні методи – оцінка та ранжування ризиків впливу  екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього  середовища; 

- метод ведення екологічного моніторингу – запровадження постійних у часі спостережень за лабільним станом компонентів НПС.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах  прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання  негативного впливу на складники довкілля та здоров’я населення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

 • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
 • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
 • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
 • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проекту Детальний план території  здійснювати  проектні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
 • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

            Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території за межами населених пунктів у межах Затурцівської сільської ради Володимирського району Волинської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» подаються до:

Затурцівська сільська рада Володимирського району Волинської області, Поштова адреса: Волинська обл., Володимирський р-н, с. Затурці, вул. Липинського, буд. 66, тел.: 0683236891, ел.пошта: zaturci@gmail.com

 

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення  Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення. 

Зауваження і пропозицій приймаються з 26.01.2024 року до 05.02.2024 року (10 ДНІВ З ДНЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ НА САЙТІ)

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь